CH-FEERIYA SHAHEN SHAH - KARA BAYAZET ALLU

CH-FEERIYA SHAHEN SHAH - KARA BAYAZET ALLU

 ATA HOSH CHENGEN  х  TIRANA BAYAZ BURI

Полная родословная

Дата рождения: 28.11.2015

Фотоальбом 2019

IMG_55181 IMG_55211 IMG_55241 IMG_55291 IMG_55321 IMG_55361 IMG_55421 IMG_55461 IMG_55621 IMG_55651 IMG_55691 IMG_55841 IMG_55981 IMG_55991 IMG_56041 IMG_56071 IMG_56101

Фотоальбом 2018

IMG_00221 IMG_002211 IMG_0022111 IMG_00311 IMG_00491 IMG_00521 IMG_00871 IMG_01061 IMG_01141 IMG_01151 IMG_01491 IMG_01551 IMG_016011 

Фотоальбом 2017

IMG_17661 IMG_17681 IMG_17781 IMG_18341 IMG_19281 IMG_19331 IMG_19351 IMG_19641 IMG_19671 IMG_20011

10 месяцев

IMG_62411 IMG_65211 IMG_65281 IMG_65511 IMG_65681 IMG_65711 IMG_65761 IMG_65811 IMG_65831 IMG_66031 IMG_66051

6 месяцев

IMG_82301 IMG_82411 IMG_82571 IMG_83611

3,5 месяцев

IMG_82301 IMG_82411 IMG_82571 IMG_83611

2,5 месяцев

IMG_7625 1 IMG_7625 13 IMG_7627 12 IMG_7628 14 IMG_7916 15

1,5 месяцев

image image1 image10 image11 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9